PRSystem

Брак и Трансфер

Списък брак

 • Директна препратка към ресурси
 • Търсене по различни критерии
 • Филтри
 • Себестойност
 • Експорт в csv формат


Детайли на брак

 • Директни препратки към продуктите
 • Избор на обект
 • Бележка
 • Избор на артикули и материали
 • Средно доставна цена
 • Себестойност


Списък трансфери

 • Директна препратка към ресурси
 • Търсене по различни критерии
 • Филтри
 • Себестойност
 • Експорт в csv формат


Детайли на трансфер

 • Директни препратки към продуктите
 • Избор на обект от
 • Избор на обект към
 • Избор на артикули, материали и съставни артикули
 • Средно доставна цена, себестойност
 • Себестойност

Разгледай още : Доставка | Продажба |

Вътрешни операции

| Артикули и услуги | WEB меню | Мобилно обслужване