PRSystem

За създателите на PRSystem

Кои сме ние и как започнахме ?

Ние сме екип с над 25 годишен опит в софтуерния бранш, който работи по разнородни проекти в страната и чужбина.

Проектираме и изработваме системи с различни структури и различни степени на сложност. Наемани сме многократно и за консултации, разработка и внедряване на модули за чужди системи.

Основни насоки на нашата дейност са:

 • Разработка на корпоративни системи за управление на бизнеса
 • Проектиране и изграждане на бази-данни
 • Разработка на ERP системи
 • Разработка на B2B (Business to Business) и B2C (Business to Consumer) системи
 • Разработка на CRM (Customer Relationship Management) софтуер
 • Разработка на системи за електронна търговия (включително и електронни магазини)
 • Разработка на системи за управление на човешките ресурси
 • Софтуерен анализ

Технологиите, които използваме, се налагат от години като стандарти за надеждност и бързодействие, особено при обработка на големи бази-данни.

Водещи критерии при разработката на нашите системи са:

 • Стабилна работа
 • Висока производителност
 • Бързодействие дори и при изключително голям обем от данни
 • Лесен и надежден отдалечен достъп за работа
 • Евтина поддръжка
 • Възможност за специфични доработки и преработки по изисквания на клиентите
 • и най - вече лесна употреба чрез интуитивен и логически усъвършенстван интерфейс.

През всичките години, в които сме работили с предимно чуждестранни компании, сме се сблъсквали със сложни за работа и тромави системи, изискващи големи ресурси от техника и хора. Компаниите, използващи тези системи, неизбежно правеха допълнителни разходи за техника и поддръжка, често равни или надвишаващи цената на самия софтуер.

Поради това се амбицирахме да направим собствен продукт - такъв, който да удовлетворява всяка бизнес - сфера, такъв, който да не изисква скъпа техника, да не изисква допълнителни разходи, да не зависи от допълнителни подсистеми и разходи за поддръжката им, да не изисква човешки ресурс със специализирани знания за поддръжка и администрация на системата.

PRSystem Team

Предлагаме система направена с иновативен подход за управление и достъп до информация.
Чрез прилагане на водещи съвременни технологии, постигнахме бързодействие и стабилност при обработката на огромен обем от данни.
Дългогодишният ни опит в проектиране и внедряване в експлоатация на сложни бази - данни в чужбина и страната ни даде увереността на експерти в тази област.
Web-технологиите, които използваме, предоставят на бизнеса безпроблемна работа, сигурност и достъп до ресурси от произволна точка.
Потребителското усещане е важно за нас, затова изградихме семпъл, но многофункционален интерфейс, предоставящ на потребителя лекота на работа.
Продуктът ни се развива заедно с нашите партньори. Границите се преодоляват с всяко ново предизвикателство, с всяка нова идея.
Ние не просто ви предлагаме софтуер, ние помагаме да се изчистят и оптимизират бизнес процесите във вашата организация, така че максимално да се оползотворяват времето и ресурсите, с които разполагате. Ние ще ви консултираме и ще ви предложим за прилагане добрите практики, утвърдени и ползвани от "големите" на пазара. Ще ви дадем добавена стойност, която не се продава, а се трупа с години.

Градим доверие с всеки изминал ден!