PRSystem

Продажба

Списък продажби

 • Директна препратка към ресурси
 • Търсене по различни критерии
 • Филтри
 • Експорт в csv формат
 • Справки
 • Печат на стокова разписка
 • Сторно по продажба
 • Издаване и печат на фактура
 • Издаване и печат на кредитно


Детайли на продажба

 • Директни препратки към продуктите
 • Печат на стокова разписка
 • Сторниране
 • Издаване на фактура
 • Печат на фактура


Създаване на продажба

 • Избор или създаване на клиент
 • Избор на обект
 • Начин на плащане
 • Разсрочено плащане
 • Добавяне или създаване на позиция
 • Отстъпки
 • Приключване
 • Автоматичен печат на касов бон


Видео - Продажба

 • Избор на клиент
 • Създаване на клиент
 • Избор на артикули
 • Отстъпка за избрани артикули
 • Печат на стокова разписка
 • Издаване и печат на фактура
 • Продажба с плащане на вноски
 • Създаване на вноски


Бърза продажба / ПОС продажба

 • Избор на каса
 • Избор на позиция
 • Изпращане за приготвяне
 • Смяна на клиент
 • Изчисляване на ресто
 • Местене на сметка
 • Множество отворени сметки
 • Автоматичен печат на касов бон
 • Достъп до фискални функции


Видео - ПОС продажба

 • Избор на обект
 • Избор на артикули
 • Плащане
 • Множество отворени продажби
 • Избор на клиент с отстъпка
 • Изчисление на ресто
 • Брой и стойност на отворени продажби


Списък сторно продажби

 • Директна препратка към ресурси
 • Търсене по различни критерии
 • Филтри
 • Издаване на кредитно
 • Печат на сторно касов бон
 • Връзка с продажба


Детайли сторно продажба

 • Директна препратка към ресурси
 • Търсене по различни критерии
 • Филтри
 • Издаване на кредитно
 • Печат на сторно касов бон
 • Връзка с продажба