PRSystem

Доставка

Списък доставки

 • Директна препратка към ресурси
 • Търсене по различни критерии
 • Филтри
 • Експорт в csv формат
 • Себестойност
 • Средно доставна цена


Детайли на доставка

 • Директни препратки към продуктите
 • Редакция на доставна цена
 • Търсене на продукти
 • Експорт в csv формат


Създаване на доставка

 • Избор на обект
 • Избор на операция
 • Избор или създаване на доставчик
 • Дата на доставката
 • Фактура номер
 • Начин на плащане
 • Валута и курс
 • Добавяне на артикул или материал


Свързани операции с контрагент

 • Свързани доставки
 • Свързани продажби
 • Сервиз: Свързани превозни средства
 • Сервиз: Свързани сервизни карти
 • Създаване на операция с контрагента


Видео - доставка

 • Създаване на доставка
 • Създаване на доставчик
 • Създаване на продукт
 • Редакция на доставна цена
 • Редакция на продажна цена
 • Средно доставна цена
 • Търсене с различни критерии
 • Филтри
 • Маркиране като платена